Kontakt

  • ROJMONT, s.r.o.
  • Chaloupky 226
  • Jiříkovice
  • 664 51
  •  
  • Ing. Leoš Řičánek
  • jednatel
  • tel.: 775 908 438
  • e-mail: rojmont.info@gmail.com

Produkty

Naše firma se zaměřuje na technické izolace. Jedná se především o tyto oblasti:


Tepelné a protihlukové izolace

Provádíme tepelné a protihlukové izolace potrubí, armatur a těles na energetických a technologických rozvodech. Izolujeme rozvody topení, páry, horkých olejů a dalších médií.

Izolujeme stojaté i ležaté nádrže, výměníky, ejektory, rozdělovače, sběrače, vyrovnávače dynamických tlaků, průmyslové ventilátory, pece, spalovny, rekuperátory.

Dodáváme a montujeme jednoduše snímatelná izolační pouzdra ze sklovláknitých materiálů na armatury s teplotní odolností 150°C, 220°C a 420°C.


Protipožární izolace


Podstatnou část naší činnosti tvoří protipožární izolace vzduchotechnických potrubí, které provádíme pro požární odolnost EI 30 S, EI 45 S, EI 60 S, EI 90 S a EI 120 S, včetně systémů pro namáhání ohněm zevnitř i zvenčí a protipožární izolace potrubí pro odvod tepla a kouře (OTK).

Provádíme montáž protipožárních klapek, dále protipožárních ucpávek – těsnění prostupů instalací požárně dělicími konstrukcemi – a montáž protipožárního těsnění spár a dilatačních spár.

U všech protipožárních systémů zajišťujeme kontroly provozuschopnosti – revize – podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).


Izolace chlazení

Jsme specialisty v oboru izolací chladících systémů kaučukovými i PUR izolacemi.

Provádíme parotěsné izolace všech prvků chladících systémů, např. nádrží, ventilů, filtrů, kompenzátorů, přírub a dalších.


Klempířské práce

Další činností jsou práce klempířské. Provádíme oplechování pozinkovanými, hliníkovými a nerezovými plechy.

Vyrábíme a dodáváme na zakázku, např. izolační clony, prachové filtry a tlumiče hluku.


Opravy izolací

Provádíme opravy a renovace starých a nevyhovujících izolací.


Topné kabely

Dodáváme a montujeme topné kabely jako ochranu proti zamrzání potrubí (topný kabel se zabudovaným termostatem).


Prodej izolačních materiálů

Naši činnost doplňuje prodej izolačních materiálů včetně jejich dopravy na místo určení.


Rozsah činností

Naše služby dodáváme jak pro investory při výstavbě, opravách a rekonstrukcích obchodních a administrativních center, školských a sportovních zařízení, nemocnic a jejich částí až po dodávky do průmyslových objektů (teplárny, kotelny, elektrárny, cementárny, chemické provozy, spalovny), tak i pro širokou veřejnost, například při opravách v rodinných domcích (izolace potrubí ve sklepech, chodbách, garážích, izolace boilerů, okapy), při nové výstavbě i při rekonstrukcích bytových domů.

Práce provádíme na celém území České republiky.


Cenové nabídky

Poradíme Vám jak nejlépe ušetříte za energie a vypracujeme cenovou nabídku, to vše zdarma a rychle.

Vaše požadavky posílejte na rojmont@gmail.com.

Copyright © 2014 - 2019 ROJMONT, s.r.o.  |  Informace o zpracování osobních údajů dle GDPR  |  rojmont@gmail.com